спробувати інший розмір шрифту: 60% 70% 80% 90%
Фундація імені князів-благодійників Острозьких
Увійти | Зареєструватися

Розвиток ініціатив

1 ПРОГРАМИ ТА ГРАНТИ ФУНДАЦІЇ ОСТРОЗЬКИХ

Програми Фундації імені князів-благодійників Острозьких фінансуються з коштів, залучених від місцевих громад, бізнесу, а також у межах спільних конкурсів грантів (цільового фінансування), оголошених місцевою владою. В окремих випадках гранти Фундації Острозьких можуть надаватися шляхом перерозподілу коштів, отриманих від інших благодійних фондів, міжнародних чи іноземних донорських інституцій.

Короткий огляд програм.

Вирішення соціальних проблем через реалізацію проектів неприбуткових організацій

2 Якою є політика надання благодійних допомог у Фундації імені князів-благодійників Острозьких

Kожна поважаюча себе фінансово спроможна установа має чітко окреслену політику надання благодійних допомог. Як і будь-яка інша діяльність благочинність має здійснюватися професійно. А від так за виразно окресленими та зрозумілими процедурами. Така практика широко поширена в економічно розвинутих країнах. Нині вона все частіше застосовується й в Україні.

3 УМОВИ НАДАННЯ ГРАНТІВ (ЦІЛЬОВИХ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ)

Фундація імені князів-благодійників Острозьких надає підтримку ініціативам місцевих громад, спрямованим на вирішення гострих соціальних, екологічних, культурних чи освітніх проблем або забезпечення потреб цих громад зусиллями ініціативних груп активістів або громадських організацій.
Метою грантової програми є:
Надати підтримку громадським ініціативам, спрямованим на вирішення гострих проблем і забезпечення потреб місцевих громад зусиллями активістів або громадських організацій.

4 Розширення інформаційного простору для розвитку громад (бібліотечна)

Метою програми розширення інформаційного простору для розвитку громад є надання підтримки публічним бібліотекам, які поширюють інформацію про успішні та ефективні моделі вирішення соціальних, суспільних чи економічних проблем своєї місцевості, а також залучають широкі кола громадськості та громадські організації до активної діяльності на користь місцевої громади.
У межах відкритого конкурсу Фундація імені князів-благодійників Острозьких надає публічним бібліотекам малі гранти на суму від 150 грн. до 5000 грн.

5 Розвиток культурних ініціатив

Метою програми розвитку культурних ініціатив є підтримка культурологічних заходів, організованих спільними зусиллями громадських, благодійних, державних (муніципальних), комерційних, продюсерських організацій, творчих колективів та окремих митців, які спрямовані на задоволення культурно-естетичних потреб місцевих громад.
У межах програми гранти надаються на проведення творчих фестивалів, виставок, концертів, вистав, а також інших мистецьких та культурологічних заходів, які мають благодійне спрямування та відповідають естетичним запитам формальних і неформальних груп громадян.