спробувати інший розмір шрифту: 60% 70% 80% 90%
Фундація імені князів-благодійників Острозьких
Увійти | Зареєструватися

ПРОГРАМИ ТА ГРАНТИ ФУНДАЦІЇ ОСТРОЗЬКИХ

Програми Фундації імені князів-благодійників Острозьких фінансуються з коштів, залучених від місцевих громад, бізнесу, а також у межах спільних конкурсів грантів (цільового фінансування), оголошених місцевою владою. В окремих випадках гранти Фундації Острозьких можуть надаватися шляхом перерозподілу коштів, отриманих від інших благодійних фондів, міжнародних чи іноземних донорських інституцій.

Короткий огляд програм.

Вирішення соціальних проблем через реалізацію проектів неприбуткових організацій

Метою програми вирішення соціальних проблем через реалізацію проектів неприбуткових організацій є надання підтримки громадським та благодійним організаціям, які здійснюють суспільно корисну (переважно соціальну роботу), допомагаючи таким цільовим аудиторіям, як:
• Діти-сироти та напівсироти, що виховуються опікунами
(переважно малозабезпеченими пенсіонерами);
• Люди з особливими потребами (незалежно від форм
інвалідності);
• Малозабезпечені пенсіонери;
• Багатодітні малозабезпечені сім'ї;
• Хворі на туберкульоз, гепатит (та інші хвороби бідності);
• Безпритульні різних вікових категорій;
• Особи, що зазнали насильства.
Проекти від громадських, благодійних організацій, ініціативних груп громадян та органів місцевого самоврядування приймаються не рідше 2-х разів на рік Радою незалежних експертів або Радою Директорів Фундації імені князів-благодійників Острозьких.
Фінансування проектів, спрямованих на вирішення місцевих проблем (переважно соціальних), здійснюється на 50%, що в залежності від бюджету складає 250-7000грн. Решта 50% суми бюджету проекту повинно бути покрито коштами, матеріальними чи трудовими внесками подавача або громадян, установ чи організацій, які зацікавлені у вирішенні даної
проблеми.
В окремих випадках Фундація імені князів-благодійників Острозьких частину гранту може надати у вигляді матеріальних цінностей, товарів (переданих їй на безоплатній основі донорами чи благодійниками) або послугами (як робота консультантів,тренерів тощо).
Фонд цієї програми поповнюється із внесків, благодійних пожертв, цільових надходжень від громадян, установ, організацій, а також міжнародних донорських інституцій. Враховуючи, що вразливим групам населення, які є цільовою аудиторією Програми вирішення соціальних проблем через реалізацію проектів неприбуткових організацій, не завжди для забезпечення потреб потрібні гроші, Фундація Острозьких приймає дарунки від благодійників, спонсорів, донорів у вигляді безоплатно наданих товарів і послуг, які перерозподіляє на проекти неприбуткових організацій.
Імена благодійників чи назви організацій, які є спонсорами чи жертводавцями програми, публікуються (за згодою) у звітах набувачів та Фундації Острозьких.
** приклад реалізації програми див. Річні звіти за 2002-2005 роки.